Møtebok utval for kultur, irett, samfunn og næring 12.01.2021

Møtebok utval for kultur, irett, samfunn og næring 12.01.2021

Det var møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 12. januar 2021. Her kan du sjå møteboka