Møtebok utval for kultur, samfunn, idrett og næring 28.01.2020

Det var møte i utval for kultur, samfunn, idrett og næring tysdag 28. januar 2020. Her kan du sjå møteboka.