Møteinnkalling utval for kultur, idrett, samfunn og næring

Møteinnkalling utval for kultur, idrett, samfunn og næring

Det er møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring tysdag 14. januar 2020 kl 12. Her kan du sjå møteinnkallinga.

Møteinnkalling 14. januar