MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

NAV - infovideo om permittering

NAV - infovideo om permittering

NAV har laga ein video som kan vere til hjelp om ein må permittere eller vert permittert.

Video for arbeidstakarar

Informasjonsvideo til arbeidstakarar som vert permitterte og som skal søkje dagpengar på nav.no

 

Video for arbeidsgjevarar

Informasjonsvideo for arbeidsgjevarar - om permittering av tilsette