Nedsett aksellast på veg til Ladehaug

Kommunal veg til Ladehaug, Kv6020, får nedsett aksellast til 3,5 tonn med verknad straks.

Den nedsette aksellasta gjeld på strekninga frå fylkesvegen og så langt den kommunale vegen går. Nedbør den siste tida gjer at eit parti av vegen vert vurdert sikra.

Nedsett aksellast på strekninga vil bli skilta.