MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ny sentral tilskotsordning for frivillig sektor!

Ny sentral tilskotsordning for frivillig sektor!

Det er lansert ny statleg tilskotsordning for frivillig sektor. Den nye tilskotsordninga er todelt og det er mogleg å søkje på begge ordningane. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar ordningane. Målet er å støtte frivillig sektor gjennom koronakrisen. Første søknadsfrist er 20. april.

Informasjon om den nye tilskotsordninga finn du her

Her finn du meir informasjon om tilskotsordningar i Stad kommune

 Lag og organisasjonar i Stad kan også finne tilskotsordningar ved å bruke Tilskuddsportalen