Nyhendebrev 1/2021 Landbrukskontoret for Gloppen og Stad

Nyhendebrev 1/2021 Landbrukskontoret for Gloppen og Stad

Klikk for stort bilete

Her kjem aktuelle nyhender frå landbrukskontoret i Gloppen og Stad.

 

Les heile nyhendebrevet her (PDF, 2 MB)

Nyhendebrevet inneheld oversikt over følgjande tema

  • Søknadsfristar
  • SMIL
  • Produksjonstilskot del 1
  • Drenering
  • Tilskot til tiltak i beiteområde
  • Tilskot til skogkultur
  • Tilskot til skogsveg og taubane
  • Hjorteforvaltning