Nyhendebrev 2/2022 frå landbrukskontoret i Gloppen og Stad

Nyhendebrev 2/2022 frå landbrukskontoret i Gloppen og Stad

Her kjem aktuelle nyhende frå landbrukontoret.  

Du finner nyhendebrevet her (PDF, 505 kB)

Nyhendebrevet tar opp tema som:

 • Søknadsfristar og viktige datoar i andre kvartal 2022
 • Kritiske punkt i elvar og bekkar
 • Skogbrannfare
 • Skogfornying
 • Skogbruksplan 
 • Skogsfond
 • Regionalt miljøprogram
 • Hanndyrlova
 • Driveplikt og jordleige
 • Motorferdsle i utmark
 • Hjort
 • Utvalde kulturlandskap

Landbrukskontoret i Gloppen og Stad ynskjer alle ein riktig god sommar og lukke til med slått- og beitesesongen! Helsing Trine, Bernt, Åse, Marte, Karoline, Odd-Harald og Bjørnar!