Oppdatering covid-19-smitte

Oppdatering covid-19-smitte

Info om status for covid-19-smitte i Stad kommune pr 8.12

Ved Nordfjordeid skule har ein ny elev i klasse 1B fått påvist covid-19 med hurtigtest onsdag morgon. Eleven kan ha vore smittsam på skulen tysdag. Saka vert følgt opp med ny hurtigtesting av medelevane i klassen etter same modell som tidlegare. Eleven har ikkje vore i SFO. Elevar som har nytta same skulebuss som eleven tysdag, er også varsla av skulen og får utdelt hurtigtestar.  

Ved Hogatunet bu- og behandlingssenter har ein tilsett fått påvist covid-19 med hurtigtest tysdag kveld. Den tilsette har arbeidd i same avdeling som det har vore påvist smitte i førre veke. Den tilsette har testa negativt fleire gongar, men utvikla no milde symptom og fekk positivt svar på hurtigtest. Den tilsette er fullvaksinert. På grunn av dei forsterka smitteverntiltaka i avdelinga gir det nye tilfellet lite risiko for vidare smitte, men det vert likevel gjort fornya testing av andre tilsette og bebuarar ved avdelinga.