MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Referatsaker lagt til møte i utval for areal og eigedom 28.09.2020

Referatsaker lagt til møte i utval for areal og eigedom 28.09.2020

Det er lagt til referatsaker nr. 5-8 til møte i utval for areal og eigedom måndag 28. september 2020. Her kan du sjå referatsakene