MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Regjeringa lettar på tiltaka

Regjeringa lettar på tiltaka

Regjeringa si justering av tiltaka er basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringa vurderer fortløpande tiltaksnivået, men vil gjere ei ny heilskapleg vurdering i starten av februar.

Her finn du info om justeringane i tiltaka.