Rekkkverkarbeid på Hundeidevegen og Hunvikvegen

Rekkkverkarbeid på Hundeidevegen og Hunvikvegen

 Det blir rekkverkarbeid på ulike stadar på Hundeidevegen og Hundvikvegen.  Arbeidet er ikkje tidfesta nøyaktig, men det blir denne veka.  Entrepenør er starta på Bryggja og skal flytte seg vidare til Hundeide etterkvart.

Arbeidet vil ta ca 2 -3 dagar og vegfarande må pårekne ventetid når arbeidet pågår.