Restmidlar av SMIL-midlar 2022

Restmidlar av SMIL-midlar 2022

 Stad kommune har restmidlar av SMIL-midlar 2022  som det er høve til å søkje på.

Søknadsfristen er sett til 1.august 2022

og du kan søkje her

Har du spørsmål, ta kontakt med Bernt Reed tlf 
979 91 052 eller Åse Marie Ravnestad tlf  979 91 051