MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Rutinar for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonar i perioden 4. januar til 18. januar

Rutinar for besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonar i perioden 4. januar til 18. januar

I samsvar med dei nye nasjonale anbefalingane gjeldande frå 4. januar, er det i perioden fram til 18. januar anbefalt at kvar bebuar berre har éin eller to faste personar som kjem på besøk

Det er også ønskjeleg at ein avgrensar omfanget av besøk i denne perioden. Rutinar for besøk er elles uendra og slik dei er skildra her:

Rutinar for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar i Stad kommune