SFO i veke 33 ( veka før skulestart) påmeldingsfrist 29.06.2020

SFO i veke 33 ( veka før skulestart) påmeldingsfrist 29.06.2020

Klikk for stort bilete 

Ved behov kan skulane ha tilbod om SFO i feriar. Dette tilbodet gjeld ei veke før skulestart. Dette er eit tilbod som gjeld ved alle skulane - jf nye vedtekter for SFO i Stad kommune.

SFO er open kl. 07.30 – 15.30, men det må vere minst tre påmelde kvar dag. Dagsats er kr 227,og det er bindane påmelding.  Skjemaet finn du her

NB! Søknadfrist er 29.06.2020