MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Siste frist for spreiing av husdyrgjødsel 20.09.2020.

Siste frist for spreiing av husdyrgjødsel 20.09.2020.

Landbrukskontoret minner om siste frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding er 20. september 2020.
Husdyrgjødsel kan køyrast ut og moldast ned til 1. november. Kontaktperson på Landbrukskontoret :
Bernt Reed 979 91 052 eller  bernt.reed@stad.kommune.no