MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Skatteoppgjer 2019

Skatteoppgjer 2019

Har du fått beskjed om skatteoppgjer for 2019? Elektroniske brukarar får varsel om at skatteoppgjeret via e-post eller SMS. Logg deg inn på Min skatt for å finne oversikt over alle skatteforholda dine og betalingsinformasjon ved ev restskatt.

Har du fått beskjed om skatteoppgjer 2019?

Logg deg på https://www.skatteetaten.no/person/ for å sjekke skatteoppgjeret ditt.

Har du restskatt 2019?

Logg deg på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/ for å finne betalingsinformasjon.