MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Søknadsfrist for SFO 1.august

Søknadsfrist for SFO 1.august

Vi minner om at søknadsfristen for å søkje SFO - skulefritidsordning er 1.august.
 

Les meir om SFO her