MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Sommarbading i Eid symjehall 2020

Sommarbading i Eid symjehall 2020

Eid symjehall har sommarope tysdagar og fredagar i veke 28, 29, 30 og 31. 

Velkomen til bading!

Opningstider

Tysdag   7. juli kl. 14.00-17.00
Fredag 10. juli kl. 13.00-17.00

Tysdag 14. juli kl. 13.00-17.00
Fredag 17. juli kl. 13.00-17.00

Tysdag 21. juli kl. 13.00-17.00
Fredag 24. juli kl. 13.00-17.00

Tysdag 28. juli kl. 13.00-17.00
Fredag 31. juli kl. 13.00-17.00

Billettprisar

Billett per person

Born (under 15 år)

Honnør

Vaksne

Familiebillett (vaksne med born)

kr 50,-

kr 50,-

kr 80,-

kr 170,-

Klippekort

Born/honnør

10 klipp                   

20 klipp

Månadskort 

Vaksne

10 klipp

20 klipp

Månadskort

 

kr 380,-

kr 680,-

250,-

 

kr 620,-

kr 1.080,-

kr 380,-

Hugs å følgje generelle råd for smittevern
1. Sjuke skal halde seg heime
2. God hygiene
3. Hald minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmaste