Sommarbading i Eid symjehall 2022

Sommarbading i Eid symjehall 2022

Velkomen til sommarbading
i Eid svømmehall 2022

Tysdagar og fredagar kl. 13.00-17.00

  • veke 27 og 28
    5. juli tom. 15. juli
  • veke 30, 31 og 32
    26. juli tom 13. august

Billettprisar

Billett per person
Born (under 15 år)       kr     50,-
Honnør                        kr     50,-
Vaksne                         kr     80,-

Familiebillett                kr   180,-
(Vaksne  med barn)

Klippekort
Born/honnør
10 klipp -                     kr   390,- 
20 klipp -                     kr   700,- 

Vaksne
10 klipp -                     kr    640,-  
20 klipp -                     kr 1.110,-