MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Sommarjobb for deg mellom 14 og 20 år!

Sommarjobb for deg mellom 14 og 20 år!

Frivilligsentralane i Stad kommune med støtte frå Gjensidigestiftelsen tilbyr inntil 20 ungdomar betalt sommarjobb i 2 veker i sommar. Arbeidstid 6 timar pr. dag måndag til fredag.

Arbeidsstader: Nordfjordeid og Selje

Dette er dei ulike jobbane du kan søkje på:

  • Sommarhjelp innan helse og sosial
  • Sommarhjelp i BUA og på sosiale møtestader
  • Sommarhjelp i stimerking/friluftsliv

    Du som søkjer:
  • er ein ungdom som er fødd mellom 2001 - 2007 (14-20 år) og har folkeregistrert adresse i Stad kommune 
  • er ein ungdom som er pliktoppfyllande, kan følgje dei reglar og rutiner som er sett for jobben og møter presis
  • er ein ungdom som er serviceinnstilt likar å bli kjend med og prate med folk 
  • vil få god opplæring og oppfølging dersom du får tilbod om jobb
  • må lage ein CV når du søkjer. - Bli med på CV-kurs på Teams 14. og 17. juni kl. 18.00-19.00

Søknadsfrist: måndag 21. juni.

Oppstart frå veke 26.

SØK HER

Les meir om sommarjobbane her!


Klikk for stort bilete 

 

Klikk for stort bilete 


 

Klikk for stort bilete 


Sommarhjelp i BUA/ Sosiale møteplassar                        
Å jobbe i BUA og på sosiale møteplassar er ein kjekk, sosial og aktiv jobb. Hovudoppgåva i denne jobben vil vere utlån og mottak av diverse aktivitetsutstyr. Det følgjer med ein del vasking, smittevern og rydding /halde orden i BUA.
I denne kategorien sommarhjelp kan det også bli andre oppgåver med din kontaktperson.
Du vil få opplæring og oppfølging undervegs.


Sommarhjelp i helse og omsorg
Å jobbe med mennesker er ein meiningsfull, aktiv og morsom jobb.

Oppgåver vil vere å lage til måltid, gå tur, spele spel, prate, lytte og elles andre praktiske og kreative gjeremål og aktivitetar.

Som sommarhjelp blir ein ikkje involvert i pleieoppgåver.

Du får jobbe saman med ein fast tilsett som har ansvar for å følgje deg opp og gi deg oppgåver.


Sommarhjelp i stimerking/friluftsliv
Vi ønskjer at flest mogleg skal få høve til å nyte den fantastiske naturen vi har i kommunen vår.
Å jobbe med stimerking vil du være med å legge til rette for friluftsliv og at våre fjellturar blir meir tilgjengeleg. Arbeidsoppgåvene blir å merke med raud T, sette opp turskilt, bygge små vardar og rydde stiane for greiner. Du må være glad i å gå i fjellet og like å jobbe ute i naturen. 

Du vil få opplæring og oppfølging undervegs.