MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Stad Sommarskule

Stad Sommarskule

Stad Sommarskule er eit GRATIS tilbod til alle elevar frå 1. til 10. klasse i Stad kommune!

Klikk for stort bilete Saltnwax og Nordfjordakademiet

Her kan du boltre deg i eit mangfald av kjekke aktivitetar som lag, organisasjonar og andre aktørar i Stad har lagt tilrette for deg i sommarferien for å gje deg gode opplevingar og sommarminne!


Påmelding skjer direkte til arrangørane etter førstemann til mølla-prinsippet. Det blir mogleg å setje seg på venteliste om aktivitetane er fulle. For meir informasjon om aktivitetane finn du på kommunen si heimeside og hos arrangørane.

Håper du kjem!

Aktivitetar - Sjå side 2 for oversikt over alle aktivitetane i sommarskulen i Stad.  (PDF, 2 MB)

https://indd.adobe.com/view/18cea19a-134b-4b31-abbb-3cf54b72a2d5 

 

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete