MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune følgjer nasjonale råd og tiltak innført 3.12

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Svar oss om ringverknader for nærområda!

Svar oss om ringverknader for nærområda!

Skipstunnel vil gje god moglegheit for utvikling av nærområda rundt tunnelen. Samtidig vil også utbygginga medføre store konsekvensar for området. Gjennomtenkt og god planlegging vil vere avgjerande for eit godt resultat.

Stad kommune og Nordplan inviterer derfor alle som vil til å svare på eit spørreskjema om bekymringar og
håp/ønsker for utviklinga av områda rundt skipstunnelen.

Svar på undersøkinga her!