MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Temadag - leve heile livet!

Temadag - leve heile livet!

Fyller du 75 eller 76 år i 2021? - Då er du velkommen til vår temadag! Temadagen er eit alternativ til førebyggjande heimebesøk. Om du ikkje har høve til å møte på temadagen og ønskjer eit heimebesøk, kan du ta kontakt.

TEMA FOR DAGEN
•   Aldersvennleg bustad
•   Branntryggleik
•   Frivilligsentralen
•   Fysisk aktivitet
•   «Hæ? Ka sa du?»
•   Velferdsteknologi og digital heimeoppfølging

Det blir servert kaffi og lunsj. (Gje beskjed om evt. matallergi ved påmelding). Deltakinga er gratis. Påmelding 1 veke før!

TIDSPUNKT
Alle dagar kl. 10-14 med same innhald.

PÅMELDING Selje 4. nov.
Nina Beate Raad Osmundsvåg, 
ergoterapeut, tlf. 995 84 661, 
e-post: nina.raad@stad.kommune.no
Stad: Selje klubbhus

PÅMELDING Bryggja 11. nov.
Nina Beate Raad Osmundsvåg, 
ergoterapeut, tlf. 995 84 661, 
e-post: nina.raad@stad.kommune.no
Stad: Bryggja omsorgssenter

PÅMELDING Eid 5. og 9. nov.
Mari Øyen Hafsås, fysioterapeut, 
tlf. 918 29 948, e-post: 
mari.oyen.hafsas@stad.kommune.n