MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tilleggssak til møte i kultur, idrett, samfunn og næring 20.10.2020 kl 11

Tilleggssak til møte i kultur, idrett, samfunn og næring 20.10.2020 kl 11

Det er sendt ut tilleggssak til møte i kultur, idrett, samfunn og næring:  Årsbudsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024. Her kan du sjå tilleggssaka