Tilleggssak til møte i utval for oppvekst og opplæring 30.11.2022 kl 10

Det er sendt ut tilleggssak til møte i utval for oppvekst og opplæring onsdag 30. november 2022Her kan du sjå tilleggssaka.