MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tilleggssaker til møta i råda 19.10.10

Tilleggssaker til møta i råda 19.10.10

Det er sendt ut følgjande tilleggssaker til råda i Stad:

  1. Symjebasseng og fleirbrukshall i Selje - romprogram og lokalisering
  2. Sal av helsesenteret i Selje
  3. Årsbudsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024