Tilleggssaker til møte i Stad kommunestyre torsdag 15. 09.2022

Tilleggssaker til møte i Stad kommunestyre torsdag 15. 09.2022

Det er sendt ut tilleggssaker til møte i Stad kommunestyret torsdag 15. september 2022. Her kan du sjå tilleggssakene.