MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tilleggssaker til møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 24.11.2020 kl 10

Tilleggssaker til møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 24.11.2020 kl 10

Det er sendt ut følgjande tilleggssaker til møte i utval for kultur, idrett, samfunn og næring 24.11.2020: 20/110 - Medlemskap i Nordfjordakademiet, 20/111 - Tildeling kulturprisen 2020 (saka er UO), 20/112 - Busetjing av flyktningar i Stad kommune. Her kan du sjå tilleggssakene