Tilskot til dekning for uteståande medlemskontingentar, treningsavgifter og deltakaravgift

Fritidskassa skal dekke kostnader med medlemskontingentar, treningsavgifter, deltakaravgift og utstyr til born og unge i Stad kommune for at dei kan kunne delta i faste organiserte fritidsaktivitetar.

Lag og organisasjonar kan nå søke tilskot for 2022. Samla pott som vert delt ut er kr. 45.000,-.  Søknadsfrist 20 desember.

Du finn søknadsskjema her: 

Søknadsskjema