Tilskot til dekning for uteståande medlemskontingentar, treningsavgifter og deltakaravgift

Tilskot til dekning for uteståande medlemskontingentar, treningsavgifter og deltakaravgift

Fritidskassa skal dekke kostnader med medlemskontingentar, treningsavgifter, deltakaravgift og utstyr til born og unge i Stad kommune for at dei kan kunne delta i faste organiserte fritidsaktivitetar.

Lag og organisasjonar kan nå søke tilskot for 2022. Samla pott som vert delt ut er kr. 45.000,-.  Søknadsfrist 20 desember.

Du finn søknadsskjema her: 

Søknadsskjema