MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Tiltaka mot koronasmitte blir vidareført til 13. april

Tiltaka mot koronasmitte blir vidareført til 13. april

Regjeringen vidarefører alle tiltak som er iverksatt for å stoppe utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

Les om vidareføring av tiltaka på regjeringa si nettside.