MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Tiltaka mot koronasmitte blir vidareført til 13. april

Tiltaka mot koronasmitte blir vidareført til 13. april

Regjeringen vidarefører alle tiltak som er iverksatt for å stoppe utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

Les om vidareføring av tiltaka på regjeringa si nettside.