Totalforbodet mot å gjere opp eld er oppheva

Totalforbodet mot å gjere opp eld er oppheva

Brannsjefen opphevar totalforbodet mot å gjere opp eld eller behandle brannfarlige gjenstandar frå d.d.

Minner om at det  generelle forbodet mot å gjere opp eld i nærleiken av skog og annan utmark i tidsrommet 15. april til 15. september fortsatt er gjeldande.

Brannsjefen oppmodar om å vise aktsemd då det fortsatt er stor brannfare og at all brenning skal meldast Alarmsentralen. Melding om bålbrenning