MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Ung Kultur Møtast 1. februar!

Ung Kultur Møtast 1. februar!

Ver med på første UKM i Stad kommune, anten som publikum eller deltakar. Ønsker du å delta må du melde deg på innan fristen 29. januar. Du kan også delta på kjekke workshops 18.-19. januar. 

Her får du sett og høyrt mykje fint, kult og spennande, eit meir allsidig arrangement skal ein leite lenge etter! Alt er laga og/eller presentert av lokal ungdom. Vi lovar variert underhaldning og mange inntrykk både frå scena og frå utstillingane.

Info og påmelding for deltakarar UKM 2020 
 

Billettprisar for publikum 

Vaksne kr. 100,- (inkl. avg.). Gratis for alle under 20 år! Unummererte billettar. 

Kjøp billett

UKM workshops 18.-19. januar - meld deg på!

Som ein del av UKM arrangerer vi eigne workshops du kan vere med på. Info. om opplegg og påmelding finn du her:

Kontakt

Maria Helgesen
Konsulent frivilligsentral
E-post
Mobil 958 69 223