VELKOMEN til ny kommune og ny nettside!

Varsel om svært høg vasstand

Varsel om svært høg vasstand

Ekstremveiret Didrik: Svært høg vasstand, oransje nivå, Bergen og omland og Sogn og Fjordane, 15. januar 00:00 til 15. januar 17:00.

På strekninga Austevoll til Stad er det venta svært høg vasstand onsdag, estimert til 70-80 cm over høgda oppgjeve i tabellane for tidvatn. Vasstanden er venta å vere høgast natt til onsdag mellom klokken 01 og 03, og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Meir informasjon om tidvatn og vasstand finn du på sehavniva.no
Sjekk at båten er godt festa og at lause gjenstandar inne i naust og i strandsona er sikra.