MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Varsel om svært høg vasstand

Varsel om svært høg vasstand

Ekstremveiret Didrik: Svært høg vasstand, oransje nivå, Bergen og omland og Sogn og Fjordane, 15. januar 00:00 til 15. januar 17:00.

På strekninga Austevoll til Stad er det venta svært høg vasstand onsdag, estimert til 70-80 cm over høgda oppgjeve i tabellane for tidvatn. Vasstanden er venta å vere høgast natt til onsdag mellom klokken 01 og 03, og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Meir informasjon om tidvatn og vasstand finn du på sehavniva.no
Sjekk at båten er godt festa og at lause gjenstandar inne i naust og i strandsona er sikra.