MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vassmålaravlesing 2020

Vassmålaravlesing 2020

Klikk for stort biletePåminning om avlesing av vassmålarar.

Det er sendt ut varsel om avlesing til alle abonnentar som har vassmålar. Avlesingsfristen er 15 januar. Dersom dykk ikkje har motteke SMS eller avlesingskort må dykk kontakte Stad kommune. Om ein ikkje les av målaren innan fristen, vert forbruket stipulert.

Ring 41 44 82 66 eller send e-post til post@stad.kommune.no