Vegar stengde grunna flaum og rasfare

To kommunale vegar i Stad kommune er stengde grunna uværet.

Kommunal veg (4040) i Kjølsdalen mellom Haugebrua og Bugjerde er midlertidig stengt grunna flaum. Omkøyring via privat veg.

Kommunal veg (4535) frå Drage til Indre Fure er midlertidig stengt pga rasfare. Det er her ingen moglegheit for omkøyring