Vegstenging fylkesveg 5794 og 5744 ved bru på Andersbakken, Heggjabygda

Vegstenging fylkesveg 5794 og 5744 ved bru på Andersbakken, Heggjabygda

Klikk for stort bilete Tysdag 23. februar skal den midlertidige brua på fv. 5794 Andersbakken i Heggjabygda fjernast, og vegen vert difor stengd frå kl. 09:00-14:00.

Det har sidan november vore vedlikehaldsarbeid på Andersbakken bru, og trafikken har gått over ei mellombels bru. No skal denne mellombelse løysinga fjernast, og vegen må difor stengast nokre timar tysdag i neste veke.

Når dette arbeidet er ferdig skal trafikken gå på hovudbrua, med noko innsnevring inntil nytt rekkverk er på plass.

Her er lenke til melding på Vestland fylkeskommune