MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vegstenging Hogavegen

Vegstenging Hogavegen

Frå tysdag 15.09 kl 07.30 vert Hogavegen v/Myroldhaug mellombels stengd for all trafikk i ca. 1 veke grunna gravearbeid ved omsorgsbustadene som er under bygging. 

Vegen vil bli opna att så snart rørkryssinga er ferdig og grøfta er attfylt.

Alternativ køyretilkomst til eigedomane må nyttast i denne perioden. Sjå kart under.

Violett strek viser alternativ veg for gåande. Klikk for stort bilete 

Arbeidet har starta opp ved gamle sjukeheimen. Kryssinga av Hogavegen er planlagt i veke 38.

Ved spørsmål, kontakt Fjordvarme AS v/ Magne Hjelle, tlf. 908 26775