MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

VELKOMEN til digitalt møte for lag og org.

VELKOMEN til digitalt møte for lag og org.

Klikk for stort bilete

 

 

Stad kommune og Frivilligsentralen vil invitere alle lag og organisasjonar i Stad til digitalt møte tysdag 15. juni kl 19.00-20.30. Vi vil informere om saker vi arbeider med som kan vere viktige for deg og ditt lag. Vi har sett av tid til spørsmål og tema du ønskjer å ta opp.

Klikk her for å bli med i møte: Digitalt møte for lag og org i Stad kommune 15 juni 2021 (PPTX, 2 MB)

Tema vi vil kome innom på møtet er:

Del 1.

Orientering om korleis søke på årets kulturmidlar

Stad sommarskule 2021

Den samskapande kommunen:

- Urbant landbruk

- Eit meiningsfullt og aktivt liv

Aktivitetar til born og unge

 

Del 2.

Frivilligråd/frivilligforum

Sommarjobb for ungdom

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligåret 2022

Aktivitetar til eldre

 

Spørjetime

 

Velkomen – møtet er ope for alle interesserte!