Vinteren er høgsesong for bustadbrannar  – test røykvarslaren 1. desember

I Stad kommune har det dei sidan kommunesamanslåinga i 2020 vore 4 bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember tilrår Brannsjef Geir Petter Hatlenes.

Røykvarslardagen er eit fleirårig samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet og Gjensidige.

- Alle kan bli betre til å tenkja branntryggleik. Det viktigaste du kan gjer for branntryggleiken i heimen, er å sjekke at alle røykvarslarane i bustaden verkar som dei skal, og at dei kan høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er lukka, seier branninspektør Hans Olav Bø.


Alle må ha minst éin røykvarslar i kvar etasje. Røykvarslarar bør testast jamnleg og kvar gong du har vore bortreist over lengre tid. Det klart beste er å ha seriekopla varslarar.

- Levande lys, peiskos, bruk av komfyren og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i jula,  særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å teste røykvarslarane og å byte batteri på Røykvarslardagen 1. desember, seier Bø

Det er fleire forskjellige typar røykvarslarar. Nokre har ein «test»-knapp som ein kan trykkja på for å sjekka om det kjem pipelyd. Andre har eit brannalarmanlegg som seier i frå automatisk viss ein må byte batteri. Finn ut av kva for ein type du har heime, test røykvarslaren og byt batteri viss det er behov for det.

På 
røykvarslerdagen.no finn du nyttig informasjon om tiltak som gjer branntryggleiken betre.

Kontaktperson:

Geir Petter Hatlenes, Brannsjef. Bo Bobin Damberg, Leiar førebyggande. Hans Olav Bøe, Branninspektør