Webinar om nytt vekstprogram for næringslivet i Nordfjord

Webinar om nytt vekstprogram for næringslivet i Nordfjord

Innovasjon Norge har gitt Nordfjordrådet midlar til eit vekst- og utviklingsprogram for næringslivet i Nordfjord, med skreddersaum til problemstillingar i lys av COVID -19 situasjonen. 

Stad kommune inviterer næringslivet i kommunen til webinar fredag den 15. mai kl. 09:00-09:45 for ei nærmare orientering om prosjektet. 

Det overordna målet med prosjektet er: 

• Bistå bedrifter i krise med konkret støtte basert på bedrifta sitt behov

• Motivere og stimulere til vekst og utvikling i næringslivet i Nordfjord

• Styrke grunnlag samarbeid i regionen - næringsliv og privat-/offentleg

 

Lenke til webinaret: https://meet.google.com/auq-gmzr-tbd

 

Velkomen!

 

Agenda: 

Status og resultat får arbeid i regionalt beredskapsteam v/Alfred Bjørlo
Orientering om SMB Utvikling forstudie v/PwC
Påmelding og vidare arbeid v/Alfred Bjørlo