MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

2. gangs høyring av kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune

2. gangs høyring av kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune

Frist for å kome med uttale til planframlegget er 01.09.2021

Du kan lese meir om høyringa her.