Nye forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova - Hoddevika og Ervik

Nye forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova - Hoddevika og Ervik

Stad kommune har vedteke forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 i Hoddevik og i Ervik på Stadlandet.

Ein part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglane i forvaltningslova.

Hoddevika

Forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova Hoddevika. (PDF, 524 kB)

 

 

Ervika

Forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova Ervik. (PDF, 491 kB)