MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Nye forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova - Hoddevika og Ervik

Nye forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova - Hoddevika og Ervik

Stad kommune har vedteke forskrifter om åtferdsreglar etter friluftslova § 15 i Hoddevik og i Ervik på Stadlandet.

Ein part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar med reglane i forvaltningslova.

Hoddevika

Forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova Hoddevika. (PDF, 524 kB)

Klikk for stort bilete 

Klikk for stort bilete 

Ervika

Forskrift om åtferdsreglar etter friluftslova Ervik. (PDF, 491 kB)

Klikk for stort bilete