Stad

Nye vedtekter for SFO på høyring

Nye vedtekter for SFO på høyring

Vedtekter for skulefritidsordninga i Stad kommune ligg no ute til høyring. 

Endringane gjeld særleg 12 timar per veke gratis skulefritidsordning for elevar på 1. årstrinn. Det er mogleg å uttale seg om både dei gamle vedtektene og prøveordning for skuleåret 2022-2023.

https://stad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/innsyn/aktive-hoyringar/