Planprogram for kommunedelplan for oppvekst er vedteke

Planprogram for kommunedelplan for oppvekst er vedteke

Stad formannskap har vedteke planprogrammet for utarbeiding av kommunedelplan for oppvekst. 

Kommunedelplan for oppvekst skal vere eit heilskapleg, strategisk verktøy for å sikre barn og unge ein trygg og god oppvekst i kommunen.

Kommunen har saman med mange andre aktørar i samfunnet, ansvar for å skape eit godt oppvekstmiljø for barn og unge. Kommunedelplanen for oppvekst skal danne grunnlaget for det. 

Her finn du det vedteke planprogrammet for kommunedelplan for oppvekst:

Vedteke planprogram (PDF, 2 MB)

Stad formannskap sitt vedtak av planprogram, 9. september 2021. 

Planprogrammet beskriver vegen fram mot endeleg kommunedelplan. 

Vegen vidare?
Prosjektgruppa for kommunedelplan for oppvekst skal utarbeide eit planforslag i løpet av haust og vinter 2021/22. Det er venta at kommunedelplanen for oppvekst vil bli lagt fram til politisk behandling vår 2022. Brei medverknad og involvering av relevante aktørar i utarbeidingsprosessen vert vektlagt.