Varsel om oppstart av utbyggingsavtale

Varsel om oppstart av utbyggingsavtale

I samhøve til plan- og bygningsloven §17-4 varslar det om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Stad kommune og Din Bustad Eigedom AS i samband med utbygging av bustadområde B21 i Lunden, Nordfjordeid.

Eventuelle merknader til oppstart av utbyggingsavtale forhandlingar sendast til Stad kommune
innan 27. mars 2021 per e-post: post@stad.kommune.no