MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Varsel om oppstart av utbyggingsavtale

Varsel om oppstart av utbyggingsavtale

I samhøve til plan- og bygningsloven §17-4 varslar det om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Stad kommune og Din Bustad Eigedom AS i samband med utbygging av bustadområde B21 i Lunden, Nordfjordeid.

Eventuelle merknader til oppstart av utbyggingsavtale forhandlingar sendast til Stad kommune
innan 27. mars 2021 per e-post: post@stad.kommune.no