MELDING

Info om korona i Stad kommune


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Areal og eigedom

Areal og eigedom

Kommunalområdet for areal og eigedom omfattar ansvar for kommunalteknikk (veg, vatn og avløp) plan og forvaltning (reguleringsplan,byggesak, geodata, oppmåling, miljø), brann og redning, eigedomsforvaltning (park og grønt, reinhald, vaktmester, kjøp, sal og utleigel av eigedom), landbruk og skogbruk.

Tenestene er organiserte gjennom dei fire einingane kommunalteknikk, plan og forvaltning, brann, redning og førebygging og eigedom. Einingane dekkjer heile kommunen.

Kommunalsjef for areal og eigedom i Stad kommune er Elin Leikanger.

Kontakt

Elin Leikanger
Kommunalsjef areal og eigedom
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00