MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Areal og eigedom

Areal og eigedom

Kommunalområdet for areal og eigedom omfattar ansvar for kommunalteknikk (veg, vatn og avløp) plan og forvaltning (reguleringsplan,byggesak, geodata, oppmåling, miljø), brann og redning, eigedomsforvaltning (park og grønt, reinhald, vaktmester, kjøp, sal og utleigel av eigedom), landbruk og skogbruk.

Tenestene er organiserte gjennom dei fire einingane kommunalteknikk, plan og forvaltning, brann, redning og førebygging og eigedom. Einingane dekkjer heile kommunen.

Kommunalsjef for areal og eigedom i Stad kommune er Elin Leikanger.

Kontakt

Elin Leikanger
Kommunalsjef areal og eigedom
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00