MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Åslaug Krogsæter er kommunedirektør i Stad kommune. Kommunedirektøren er kommunen sin øverste administrative leiar og er bindeleddet mellom politisk leiing og administrasjonen.

Åslaug Krogsæter har tidlegare vore utdanningsdirektør i Sogn og Fjordane og har vore rådmann i Eid kommune i perioden 2015 - 2019.

Krogsæter er busett på Nordfjordeid, er utdanna lærar og har masterutdanning i organisasjon og leiing.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00