MELDING

Infoside om korona 


Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Nye nasjonale koronatiltak frå 4. januar 2021

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Åslaug Krogsæter er kommunedirektør i Stad kommune. Kommunedirektøren er kommunen sin øverste administrative leiar og er bindeleddet mellom politisk leiing og administrasjonen.

Åslaug Krogsæter har tidlegare vore utdanningsdirektør i Sogn og Fjordane og har vore rådmann i Eid kommune i perioden 2015 - 2019.

Krogsæter er busett på Nordfjordeid, er utdanna lærar og har masterutdanning i organisasjon og leiing.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
E-post
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00