MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter

Åslaug Krogsæter er kommunedirektør i Stad kommune. Kommunedirektøren er kommunen sin øverste administrative leiar og er bindeleddet mellom politisk leiing og administrasjonen.

Åslaug Krogsæter har tidlegare vore utdanningsdirektør i Sogn og Fjordane og har vore rådmann i Eid kommune i perioden 2015 - 2019.

Krogsæter er busett på Nordfjordeid, er utdanna lærar og har masterutdanning i organisasjon og leiing.

Kontakt

Åslaug Krogsæter
Kommunedirektør
Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00