MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ordførar Alfred Bjørlo

Ordførar Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo er ordførar i Stad kommune i perioden 2019-2023, og sit i kommunestyret frå Venstre. 
 
Alfred Bjørlo er utdanna Cand. Scient. Frå Universitetet i Bergen. Han har tidlegare arbeidd som politisk rådgjevar i Nærings- og handelsdepartementet, Samferdsledepartementet og på Stortinget, vore rådgjevar i Burson-Marsteller og dagleg leiar i Måløy Vekst AS. Frå 2011 fram til skipinga av Stad kommune var Alfred Bjørlo ordførar i Eid. Han er gift, har to born og bur på Bjørlo, to kilometer aust for Nordfjordeid. Alfred Bjørlo sit også i Vestland fylkesting for Venstre, og er nestleiar i Hovudutval for kultur, idrett og inkludering i Vestland. 
 
Stad kommune har ordførar i heil stilling. Du kan kontakte ordføraren pr epost, sms/telefon eller via Facebook-side, sjå kontaktinfo til høgre på denne sida. 
 

Kontakt

Alfred Bjørlo
Ordførar Stad kommune
E-post
Mobil 480 82 652