MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Varaordførar Siri Sandvik

Varaordførar Siri Sandvik

Siri Sandvik er varaordfører i Stad kommune i perioden 2019-2023, og er vald inn i kommunestyret for Arbeidarpartiet.

Sidan 2015 har ho vore fast medlem av kommunestyret og formannskapet i Eid. Ho er leiar i Kvinnenettverket i Vestland Arbeidarparti.

Siri Sandvik er barne- og ungdomspsykiater, og jobbar som overlege ved Nordfjord BUP. Ho var tidlegare fastlege i Gloppen. Siri Sandvik bur på Nordfjordeid. Ho er gift og har to vaksne barn. 

Stad kommune har varaordfører i halv stilling. I utgangspunktet vert dette onsdagar i oddetalsveker, torsdagar og fredag, samt utanom kontortid etter behov. Varaordføreren kan kontaktast utanom dette på epost, sms/telefon og facebook.
 

Kontakt

Siri Sandvik
Varaordførar Stad kommune
E-post
Mobil 926 43 963