Varaordførar Siri Sandvik

Siri Sandvik er varaordfører i Stad kommune i perioden 2019-2023, og er vald inn i kommunestyret for Arbeidarpartiet.

Sidan 2015 har ho vore fast medlem av kommunestyret og formannskapet i Eid. Ho er leiar i Kvinnenettverket i Vestland Arbeidarparti.

Siri Sandvik er barne- og ungdomspsykiater, og jobbar som overlege ved Nordfjord BUP. Ho var tidlegare fastlege i Gloppen. Siri Sandvik bur på Nordfjordeid. Ho er gift og har to vaksne barn. 

Stad kommune har varaordfører i 40% stilling. I utgangspunktet har varaordførar kontortid torsdagar og fredagar, samt utanom kontortid etter behov. Varaordføreren kan kontaktast utanom dette på epost, sms/telefon og facebook.
 

Kontakt

Siri Sandvik
Varaordførar Stad kommune
E-post
Mobil 92 64 39 63