MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Varaordførar Siri Sandvik

Varaordførar Siri Sandvik

Siri Sandvik er varaordfører i Stad kommune i perioden 2019-2023, og er vald inn i kommunestyret for Arbeidarpartiet.

Sidan 2015 har ho vore fast medlem av kommunestyret og formannskapet i Eid. Ho er leiar i Kvinnenettverket i Vestland Arbeidarparti.

Siri Sandvik er barne- og ungdomspsykiater, og jobbar som overlege ved Nordfjord BUP. Ho var tidlegare fastlege i Gloppen. Siri Sandvik bur på Nordfjordeid. Ho er gift og har to vaksne barn. 

Stad kommune har varaordfører i 40% stilling. I utgangspunktet har varaordførar kontortid torsdagar og fredagar, samt utanom kontortid etter behov. Varaordføreren kan kontaktast utanom dette på epost, sms/telefon og facebook.
 

Kontakt

Siri Sandvik
Varaordførar Stad kommune
E-post
Mobil 926 43 963